Selecteer een pagina

Module Materials

 

In deze module leer je over de Wet Verbetering Poortwachter.

Belangrijk omdat in de praktijk veel uitgevallen werknemers pas in een laat stadium te maken krijgen met deze wet en de uitvoering ervan.

Hierdoor raakt men negatief verrast en teleurgesteld. En dit levert ook veel onnodige extra druk op.

In deze module laat ik je ook zien in welke fasen of bij welke stappen jij als werknemer invloed hebt om de re-integratie naar je eigen hand te zetten.

En ik laat je op een duidelijke en simpele manier zien wat je mag verwachten en hoe deze wet eigenlijk jouw re-integratie beschermt.